Onze ambitie 

Stichting Energy4Finn meer naamsbekendheid geven en hierdoor dus energiestofwisselingsziekte onder de aandacht te brengen, lokaal maar ook landelijk. Door deze aandacht hopen we meer geld in te kunnen zamelen om onze missie te doen slagen.

Doelstelling 

Stichting Energy4Finn stelt zich ten doel de ondersteuning van onderzoeken en projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van medicijnen tegen energiestofwisselingsziekte, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Strategie

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het werven van fondsen

  • Het organiseren van activiteiten

  • Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van voormelde doelstelling

Activiteiten / evenementen 

  • Organiseren van een jaarlijks terugkerende spinningmarathon

  • Organiseren van een jaarlijks terugkerende colorrun

  • Deelname aan diverse activiteiten ter promotie van de stichting Energy4Finn en Join4Energy

Besteding sponsorgeld

Stichting Energy4Finn wendt minimaal 90% van de sponsorgelden aan voor inschrijving c.q. deelname aan de jaarlijkse Mont Ventoux Challenge van de stichting Join4Energy. Het overige deel wendt stichting Energy4Finn aan om de kosten van eigen evenementen voor te financieren en reclame/promotie-materiaal. Deze kosten worden zoveel mogelijk bekostigd met sponsoring/inschrijfgelden. Waar mogelijk en zinvol bundelt stichting Energy4Finn haar krachten met andere partijen.

Voordelen van ANBI status kijk op: www.belastingdienst.nl

Beleidsplan Energy4Finn 2024

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarrekening Energy4Finn 2023

Jaarcijfers 2022 – ….

Jaarcijfers 2018-2019-2020-2021

0
Iedere week worden 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte.
0
Bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een marathon te hebben afgelegd.
0%
Er is geen behandeling voor de ernstige zieke kinderen. 70% van deze kinderen wordt niet ouder dan 18 jaar.

Bestuur stichting Energy4Finn

Hans Westerink, voorzitter
Daniëlla Jansen, penningmeester
Ron Lauwers, secretaris
Esther Westerink, algemeen bestuurslid
Mandy van Rooij, algemeen bestuurslid

Adresgegevens stichting Energy4Finn

Adres Lensheuvel 46
5541 BD Reusel
Mail-adres energy4finn@gmail.com
Website www.energy4finn.nl
KvK 71201246
Fiscaal nummer (RSIN) 858620339
IBAN NL93RABO0328882410

Gegevens stichting

Stichting Energy4Finn is opgericht op 20 maart 2018 door Notaris van Voskuijlen & Koekkoek te Bladel als goede doelen stichting. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie mail dan naar energy4finn@gmail.com.